Инса ЕООД
Инса Газ
св елисавета

 

„ПРОТОС ЕНЕРДЖИ” ЕАД У В Е Д О М Я В А всички заинтересувани лица за своето инвестиционно намерение

„ПРОТОС ЕНЕРДЖИ” ЕАД

гр. Пловдив, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 1 на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал. 2, от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.

 

У В Е Д О М Я В А

всички заинтересувани лица за своето инвестиционно намерение – производство на биоцидни препарати за дезинфекция на ръце и повърхности. Производството ще се осъществява на площадка с адрес: гр. Раковски, ул. Индустриална № II-ри стопански двор.

                                                                       

                                               

За контакти:

Таня Гаджева –еколог, тел: 0886 632 006