Инса ЕООД
Инса Газ
св елисавета

 

„Инса Ойл” открива нова инсталация за производство на горива на 19 февруари


Съоръжението в рафинерията на компанията ще бъде първото по рода си у нас


(4 февруари 2010 г.) Компанията за производство и търговия с петролни продукти „Инса Ойл” ще открие официално нова инсталация за производство на горива на 19 февруари. Съоръжението е от типа сяроочистка и прилага най-съвременната технология за производство на горива с минимално съдържание на сяра.

 

Инсталацията е изградена в рафинерията на компанията в Белозем и ще бъде първата по рода си у нас. Тя ще произвежда дизелово гориво и промишлен газьол, отговарящи на най-високите стандарти в ЕС. За дизел това е стандартът Евро-5, според който съдържанието на сяра в горивото не може да надвишава 10 частици на един милион (10 ppm). За промишления газьол от тази година е в сила изискването съставът на сяра да не бъде повече от 0,1 %.

 

Инвестицията в новото съоръжение е на стойност над 28 млн. евро и ще разкрие над 50 нови работни места в компанията.

 

„Новата инсталация ще разшири производството с до 115 000 тона гориво годишно и дава възможност да увеличим продажбите си с до 77 %. Завършването й е част от стратегията ни за продължаващо разширяване на дейността. То ще ни даде възможност да предлагаме на пазара собствено производство дизел и промишлен газьол, отговарящи на най-високите стандарти за екология и качество”, заяви Георги Самуилов, собственик на групата „Инса”.

 

„Инса Ойл” годишно търгува с над 150 000 тона нефтопродукти. Фирмата е част от групата компании „Инса”. В нея влизат още „Инса Газ” - търговска база за съхранение и търговия с газ пропан-бутан, „Инса Порт” – модерна складова петролна база с транспортен ЖП и авто терминал, компанията за производство на моторни, трансмисионни и индустриални масла „Инса” ЕООД и модерният медицински център „Св. Елисавета”. В компаниите работят над 450 души. Платените данъци от фирмите в групата за 2008 г. възлизат на над 28 млн. лв.