Инса ЕООД
Инса Газ
св елисавета

 

„Инса Ойл” инвестира 25 млн. евро в модерна инсталация за производство на горива

Инсталацията е единствената за България и ще бъде пусната в ескплоатация през октомври


(31 август 2009 г.) Компанията за производство и търговия с петролни продукти „Инса Ойл” инвестира 25 млн. евро в първата по рода си за България модерна инсталация за производство на горива от най-висок клас. Системата ще бъде въведена в експлоатация в средата на октомври т.г. Тя е от типа сяроочистка и ще разшири собственото производство на компанията с до 115 000 тона гориво годишно.


Инсталацията прилага най-съвременната технология за производство на максимално пречистени от сяра горива като използва метода на десулфуриране на средно дестилатни фракции чрез водород. В резултат от октомври т. г. фирмата ще предлага дизелово гориво, отговарящо на най-високия европейски стандарт Евро-5. Според него съдържанието на сяра в горивото не може да надвишава 10 частици на един милион (10 ppm). Произвежданият от инсталацията промишлен газьол също ще отговаря на строгите европейски изисквания, които влизат в сила от следващата година. Състава на сяра в него не може да бъде повече от 0,1 %.


Системата гарантира производството на горива с по-високо качество и с минимално отделяне на серни оксиди в атмосферата при употреба, което намалява вредното влияние върху околната среда. Самият процес на производство отговаря на съвременните екологични изисквания. Полученият при преработката сероводород не се изгаря във въздуха, каквато е била масовата практика в миналото. Вместо това той се разгражда до елементарна сяра, която е безвредна. За изграждането на новата сяроочистка „Инса Ойл” има издадено комплексно разрешително от МОСВ от началото на 2009 г.


Системата е с много висока автоматизация на процесите с цел максимална точност на производство и безопасност на труда. Инвестицията ще разкрие над 50 нови работни места в компанията.


„Инса Ойл” е част от групата компании „Инса”. В нея влизат още „Инса Газ” - търговска база за съхранение и търговия с газ пропан-бутан, „Инса Порт” – модерна складова петролна база с транспортен ЖП и авто терминал, компанията за производство на моторни, трансмисионни и индустриални масла „Инса” ЕООД и модерният медицински център „Св. Елисавета”. В компаниите работят над 450 души. Платените данъци от фирмите в групата за 2008 г. възлизат на над 28 млн. лв.