Инса ЕООД
Инса Газ
св елисавета

 

СЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ за отработени масла

 

Община Раковски и „ИНСА“ ЕООД организират съвместно приемането на отпадъчни масла на обособен постоянен събирателен пункт, намиращ се на адрес: гр. Раковски, кв.Генерал Николаево, ул. Индустриална, Стопански двор - II

Приемат се:

12 01 07* - нехлорирани хидравлични масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елемнти ( с изключение на емулсии и разтвори )

13 01 10* - нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

13 02 05* - нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

13 03 07* - нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа

 

Пунктът приема отпадъци всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.

 

За повече информация или заявка за приемане на масла на място:

тел. 03151 / 4850 – „ИНСА“ ЕООД;

тел. 03151 / 2260 – Община Раковски