Инса ЕООД
Инса Газ
св елисавета

 

Евродепутатът Маркус Фербер ще открие официално новата инсталация на „Инса Ойл”


Съоръжението е първото по рода си в България и с него компанията ще произвежда горива по най-високите европейски стандарти

(11 февруари 2010 г.) Депутатът от Европейския парламент Маркус Фербер ще открие официално новата инсталация за производство на горива на „Инса Ойл”. Той ще пререже лентата на съоръжението в 14 часа на 19 февруари в базата на компанията в Белозем.

Инсталацията е първата по рода си в България и прилага най-модерната технология за производство на горива с минимално съдържание на сяра. Инвестицията в нея е на стойност над 28 млн. евро и ще разкрие над 50 нови работни места в компанията.

С новото съоръжение “Инса Ойл” ще отговори на най-високите евростандарти за производство на горива с по-високо качество и с минимално отделяне на серни оксиди в атмосферата при употреба, което намалява вредното влияние върху околната среда. Компанията ще произвежда дизелово гориво и промишлен газьол. Дизелът ще отговаря на изискванията на стандарта Евро-5. Според него съдържанието на сяра в горивото не може да надвишава 10 частици на един милион (10 ppm). Произвежданият промишлен газьол също ще отговаря на строгите европейски изисквания, които са в сила от тази година. Състава на сяра в него не може да бъде повече от 0,1 %.

Съоръжението използва метода на десулфуриране на средно дестилатни фракции чрез водород. Процесът на производство отговаря на съвременните екологични изисквания. Полученият при преработката сероводород не се изгаря във въздуха, каквато е била масовата практика в миналото. Вместо това той се разгражда до елементарна сяра, която е безвредна.

За Маркус Фербер
Маркус Фербер е председател на делегацията на немския Християн-социален съюз в Европейския парламент, която е част от парламентарната група на Европейската народна партия. Фербер е съпредседател на немската делегация в парламента. Член е на Бюрото на групата на ЕНП, на Комисията по икономически и парични въпроси и на Комисията по транспорт и туризъм в ЕП.

За „Инса Ойл”
“Инса Oйл” годишно търгува с над 150 000 тона нефтопродукти. Фирмата е част от групата компании „Инса”. В нея влизат още „Инса Газ” - търговска база за съхранение и търговия с газ пропан-бутан, „Инса Порт” – модерна складова петролна база с транспортен ЖП и авто терминал, компанията за производство на моторни, трансмисионни и индустриални масла „Инса” ЕООД и модерният медицински център „Св. Елисавета”. В компаниите работят над 450 души. Платените данъци от фирмите в групата за 2008 г. възлизат на над 28 млн. лв.