Инса ЕООД
Инса Газ
св елисавета

 

"ИНСА" ЕООД УВЕДОМЯВА всички заинтересувани лица за своето инвестиционно намерение

 

„ИНСА” ЕООД

гр. Раковски, ул. “Индустриална”, Стопански двор – II, област Пловдив на основание          чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 

У В Е Д О М Я В А

всички заинтересувани лица за своето инвестиционно намерение – „Разширение на складова база с нови резервоари за съхранение на течни нефтопродукти. Изграждане на технологични помпи за товарене, разтоварване и прехвърляне на продукти към съществуващи и нови резервоари, и производство. Изграждане на автоестакада за разтоварване и товарене на течни нефтопродукти от/на автоцистерни.“

 

                                                           За контакти:

                                                                      Светла Орешкова еколог,

                                                                      iso@insa.bg