Инса Газ
св елисавета


Свободен складов капацитет за лица и вложители на ЕП в данъчния склад на ИНСА ЕООД съгласно изискванията на чл.47 ал.12 и чл.65 ал.11 от ЗАДС
Свободни вместимости в ДС с ИНДС BGNCA00314001 гр.Раковски : Запълнен